Reference društva

Naši zadovoljni klijenti
Pobjeda technology d.o.o Goražde
...
SAN MARCO BH ČITLUK d.o.o
...
DUGA TEHNA d.o.o Sarajevo
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
....
SCHACHERMAYER d.o.o Sarajevo
...
Bihaćka pivovara d.d. Bihać
...
ZZ osiguranja KS
...
Srednjobosanske šume d.o.o.
...
Energoinvest SUE d.d.
...
EKOPAK d.o.o. Sarajevo
...
EKOPAK RS d.o.o. Sarajevo
...
AVTERA doo Sarajevo
...
​ Mark Medical d.o.o. Sarajevo
​ CENGIZ  INSAT d.o.o. Sarajevo
​ Intesa San Paolo banka d.d. Sarajevo
​ Merkur BH Osiguranje Sarajevo, MERKUR GROUP, Beč, AustrijaCrysler
 Xella d.o.o Tuzla
​ SIPOREX d.d. Tuzla
​ NEXE d.o.o. Sarajevo
​ GP Put d.d. Sarajevo
​ XYLON CORPORATION d.o.o. Sarajevo
​ Gorenje Commerce Sarajevo